foto: DWOT

Złóż wniosek o powołanie do WOT

Pobierz wniosek tutaj, wypełnij go i dostarcz do WKU właściwego dla Twojego miejsca zameldowania osobiście lub pocztą. Wniosek możesz też wypełnić w WKU.Do wniosku dołącz:
  • kserokopię dowodu osobistego;
  • kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
Dołącz inne dokumenty, które mogą być przydatne, na przykład:
  • jeśli jesteś członkiem organizacji proobronnej – dołącz pisemne referencje członka;
  • jeśli ukończyłeś klasę mundurową – dołącz świadectwo;
  • dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje: np.: certyfikaty językowe, ukończone kursy, szkolenia i uzyskane specjalizacje zawodowe.

Odpowiednie WKU zaprosi Cię na spotkanie, na które zabierz ze sobą oryginały wszystkich załączonych do wniosku dokumentów.Przykład wypełnionego wniosku znajdziesz tutaj.