foto: DWOT

Szkolenie podstawowe
-sprawdź, który wariant jest dla Ciebie

"Szesnastka" vs szkolenie wyrównawcze
Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej trzeba najpierw przejść przez szkolenie podstawowe. Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę.Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania. Szkolenie podstawowe, skierowane do osób, które nie miały do czynienia ze służbą wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji. Uznaliśmy, że takie rozwiązanie pomoże lepiej przygotować się kandydatom do później realizowanego szkolenia, a także sprawdzi motywację i samodyscyplinę kandydatów.
foto: DWOT

Szkolenie podstawowe

Dla osób, które nie miały do czynienia z wojskiem, szkolenie podstawowe realizowane jest w dwóch wariantach, których wybór zależy od ochotnika:
Niezależnie od wybranego wariantu szkolenie podstawowe jest bardzo intensywne – zajęcia dydaktyczne każdego dnia szkolenia trwają 12 godzin.
dla cywili

Elementy szkolenia podstawowego

Szkolenie podstawowe ma charakter modułowy i obejmujące szereg obszarów stanowiących podstawę wykorzystywaną w późniejszych etapach szkolenia. Rdzeń stanowi oczywiście szkolenie bojowe, w którym realizuje się między innymi następujące zagadnienia związane z taktyką indywidualną:
Podsumowaniem szkolenia jest tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkędo dalszych etapów służby w WOT. Pętla stanowi szereg zadań taktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu całego szkolenia podstawowego, zaliczanych w ciągu 12-godzinnego ćwiczenia zintegrowanego pododdziałów szkolnych. Wykonywane jest niezależnie od warunków pogodowych i jest dość intensywne, żołnierze muszą się nie tylko wykazać wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ważne jest również przygotowanie fizyczne i mentalne. Ostatni dzień szkolenia praktycznego stanowi dzień złożenia przysięgi wojskowej.

Pierwszy etap za Tobą, jesteś już żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej.
foto: DWOT
foto: DWOT

Szkolenie wyrównawcze

Szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest wyłącznie w trybie weekendowym, obejmując cztery 2-dniowe szkolenia ( łącznie 8 dni). Szkolenie wyrównawcze jest nowatorskim projektem WOT i nie występuje w innych rodzajach sił zbrojnych RP (choć nie jest to rozwiązanie odosobnione w siłach zbrojnych NATO, przykładem może być kurs RASP stosowany w jednostkach US Rangers).
dla rezerwistów

Elementy szkolenia wyrównawczego

Szkolenie wyrównawcze zakłada ograniczenie szkolenia rezerwistów do następującego elementów:
Cechą charakterystyczną systemu jest również dostosowanie procesu szkolenia do specyficznych
uwarunkowań służby w jednostkach terytorialnych, która łączy aktywność w życiu cywilnym ze służbą wojskową.
foto: DWOT