autor

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

Piąty obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych rodzaj Siły Zbrojnych RP.

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW)

Terenowy organ administracji wojskowej (TOAW), będący częścią administracji publicznej. To terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU)

Jednostka administracji wojskowej, która zajmuje się m.in. rezerwami osobowymi oraz odpowiada za nabór kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej. WKU podporządkowane są pod WSzW, a te pod Departament Kadr MON.

„Wspaniała Dwunastka”

Sekcja lekkiej piechoty składająca się z dwunastu Terytorialsów, którzy szkolą się w różnych specjalnościach. W każdej specjalności (sekcji) jest dwóch żołnierzy – młodszy i starszy stażem oraz doświadczeniem.