foto. DWOT

Projekt Pielęgniarki

Korzyści

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego i osób rozważających rozwój zawodowy w obszarze pielęgniarstwa, WOT oferuje m.in.:

Możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Organizowane są one przez Wojskowe Centra Szkoleniowe. Wśród nich znajdują się takie kursy, jak:

  • kurs "wkłucia doszpikowe - zaawansowane techniki ratujące życie";
  • kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej;
  • kurs USG FAST w urazach;
  • kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym;
  • kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego.

Takie dofinansowanie może być przeznaczone na skorzystanie m.in. z:

  • szkoleń specjalizacyjnych - czyli specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących - dla osób pracujących w zawodzie przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
  • kursów kwalifikacyjnych - w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, ratunkowego epidemiologicznego oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących - dla osób posiadających co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;
  • kursów specjalistycznych - z zakresu leczenia ran, pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepień ochronnych, wykonywania konikopunkcji, odrobaczania odmy prężnej oraz wykonywania dojścia doszpikowego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz terapii bólu ostrego u dorosłych;
  • kursów dokształcających - w obszarze leczenia ran bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych i utrzymania higieny.

Dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów.

WOT zdają sobie sprawę, jak ważne jest właściwe wykształcenie pracowników medycznych. W związku z tym dofinansowaniem lub zwrotem kosztów studiów objęte będą studia wyższe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo.