foto. DWOT

Projekt Pielęgniarki

O projekcie

Ratowanie ludzkiego życia to więcej niż praca!

W Wojskach Obrony Terytorialnej mamy pełną świadomość jak ważna jest praca pielęgniarek i pielęgniarzy oraz jak cenne, dla całego systemu bezpieczeństwa, są ich umiejętności i wiedza.

W WOT stawiamy na praktyczne kwalifikacje. Z tej racji, w ramach programu rozwoju talentów i zarządzania kompetencjami żołnierzy, WOT chce inwestować właśnie w te zdolności!


Według naszych analiz obecnie blisko 70 uczelni w całym kraju kształci pielęgniarki. To ogromne zaplecze, którego potencjał WOT chce wspierać.


Otwieramy się na tych ludzi, którzy chcą się kształcić. Dlatego do projektu mogą przystąpić zarówno pielęgniarze i pielęgniarki, jak i osoby, które dopiero myślą o podjęciu tego zawodu!


Z oferty może skorzystać każdy, kto otrzyma w WOT etat medyczny. Konieczne jest również by tematyka wybranych kursów, szkoleń lub staży była zgodna ze specyfiką zajmowanego etatu.

Już po roku pełnienia służby w WOT można ubiegać się o zwrot kosztów. Zwrot jest rozłożony na okres trzech lat, więc po pierwszym roku można wnioskować o zwrot 1/3 poniesionych kosztów. Kolejne transze będą zaś zwracane po każdym kolejnym roku służby.


WOT inwestując w personel medyczny, inwestuje w cały sektor ochrony zdrowia w Polsce. Oferta daje możliwość realnego rozwoju personelu medycznego, a co za tym idzie podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich obywateli.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie zadzwoń: 261-883-805 oraz 261-883-806