fot. Michał Szlaga dla DWOT

Nasza tożsamość

Tradycja i fundamenty

Podobnie jak inne rodzaje Sił Zbrojnych, od początku istnienia Wojsk Obrony Terytorialnej poszukiwaliśmy źródła tradycji oraz moralnego fundamentu, na których chcieliśmy zbudować etos naszej formacji. Dlatego sięgnęliśmy po wartości i działania, które winniśmy kontynuować, a źródła naszych tradycji wskazały nam zarówno serce jak i rozum. Oczywistym był dla nas wybór Armii Krajowej jako tej organizacji, z której doświadczeń chcemy czerpać i która będzie dla nas zawsze wzorem.

Wsłuchując się w nasze serca widzimy w Armii Krajowej i powojennych organizacjach niepodległościowych wspaniałych polskich bohaterów, rycerzy niezłomnej walki o niepodległość, z których tylko nieliczni dożyli do dzisiaj. Widzimy żołnierzy polskiego podziemia, z którymi się bezgranicznie identyfikujemy i wobec których mamy wielki dług pamięci. Najlepszym jej wyrazem jest czynna kontynuacja ich misji i przekazywanie ich przesłania kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy.

Rozum źródła naszych tradycji postrzega inaczej. Widzi on bowiem dwie formacje: historyczną Armię Krajową i współczesne Wojska Obrony Terytorialnej. Dzieli je czas, ale i wiele łączy: misja, struktura i terytorialność w działaniu. Podobnie jak Armia Krajowa osadzeni jesteśmy głęboko w lokalnych społecznościach, z których wywodzą się nasi żołnierze. Pokrewne są również pewne formy prowadzenia działań taktycznych, które choć odległe w czasie i warunkach, pomimo upływu czasu pozostaną niezmienne. Z tej perspektywy Armia Krajowa jest dla nas bezcennym źródłem doświadczeń oraz wiedzy, która zaadaptowana do warunków współczesnych stanowić będzie istotny element naszych zdolności.

Jesteśmy dumni, że Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej jest kontynuatorem chlubnych tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej, a naszym brygadom przyświecają tacy patroni jak gen. bryg. Władysław Liniarski „Mścisław”, mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, płk Łukasz Ciepliński „Pług”. Niezłomni żołnierze, bezgranicznie oddani Polsce.