foto: DWOT

Nasza społeczność

Jesteśmy w różnym wieku, mamy
różne historie i rozmaite pasje.

Na co dzień wykonujemy różne zawody, ale łączy nas jedno - wiara w te same wartości. Jeśli chcemy żyć w bezpiecznym kraju, sami musimy o to bezpieczeństwo zadbać. Najprościej właśnie zakładając mundur.
szer. Bożena, lat 31, prawnik,
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
„ 16 dniowe szkolenie podstawowe było bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez instruktorów, którzy mają ogrom wiedzy. Zawsze chciałam zobaczyć jak to jest w żołnierskim świecie. Najtrudniejsze chwile, to te związane z wysiłkiem, wymagające dobrej kondycji fizycznej. To czego tu się nauczyłam, a co jest dla mnie szczególnie cenne to nawiązywanie współpracy w warunkach trudnych i odmiennych od tych, które mam na co dzień.”
foto: DWOT
st. kpr. Radomir, lat 42, geodeta,
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
„Z zawodu jestem geodetą a wojskiem interesuje się od dawna. Czekam na zajęcia z terenoznawstwa i topografii. Cieszę się, że będę mógł przełożyć wiedzę i doświadczenie z życia zawodowego na służbę w TSW. Długo nie było oferty, która pozwoliłaby mi połączyć pracę zawodową ze służbą. Dlatego WOT jest dla mnie idealnym rozwiązaniem. Jestem tu dlatego, że tego chcę. Powiem więcej: zawsze czekam na kolejne szkolenia!”
foto: DWOT
Dominika, lat 18,
3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej
„Chcę udowodnić, że mimo delikatnej postury i dużej nieśmiałości można odnaleźć się w twardym życiu żołnierskim i ramię w ramię z rodziną stanąć do walki. Być gotowym do obrony mojej społeczności.W Wojskach Obrony Terytorialnej jestem razem z tatą i bratem. Niebawem szkolenie rozpocznie mój drugi brat.”
foto: DWOT
szer. Magdalena, lat 34, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, trener personalny
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
„Podczas 16-dniowego szkolenia starałam się jak najwięcej nauczyć, zrozumieć, zapamiętać. Nowa wiedza, intensywność zajęć na poligonie (12 godzin dziennie) sprawiały, że nie było lekko ale było warto. Teraz, podczas szkoleń weekendowych, wiedza jest sukcesywnie porządkowana, a umiejętności doskonalone. Chcę się dalej szkolić. To początek drogi. Nie traktuję WOT jako przygody” – dodaje. „Każdy, komu losy kraju nie są obce, powinien być odpowiednio przygotowany, aby w razie niebezpieczeństwa stanąć w obronie Ojczyzny” – zaznacza.
foto: DWOT