foto: DWOT

Zostań podoficerem lub oficerem WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to w 90% żołnierze – ochotnicy Terytorialnej Służby Wojskowej, a w 10% żołnierze zawodowi. Obydwu grupom zapewniamy rozwój zawodowy. Zastanów się, która z tych dróg może być najwłaściwsza dla Ciebie.

Kurs podoficerski Terytorialnej Służby Wojskowej

Kandydatów na podoficerów pełniących Terytorialną Służbę Wojskową będziemy szkolić w Szkole Podoficerskiej WOT, która wkrótce powstanie. Uzbrój się w cierpliwość i nasłuchuj informacji, jakie będziemy publikować w tej sprawie. Pamiętaj, że z tej formy kształcenia będą mogli skorzystać wyróżniający się szeregowi Terytorialnej Służby Wojskowej, którzy posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie ukończyli postępowanie kwalifikacyjne.

Kurs oficerski Terytorialnej Służby Wojskowej

Dla kandydatów na oficerów pełniących Terytorialną Służbę Wojskową przygotowaliśmy 13-miesięczny kurs stacjonarno-zaoczny, który realizowany jest w Akademiach Wojskowych. Na kurs mogą być skierowani wyłącznie żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (zarówno szeregowi jak i podoficerowie), którzy posiadają wyższe wykształcenie, bardzo dobre opinie służbowe, a także pozytywnie ukończyli postępowanie kwalifikacyjne.

Studium oficerskie dla kandydatów na oficerów zawodowych w WOT

Jeśli Twoim celem jest zostanie oficerem – żołnierzem zawodowym, niezależnie od tego czy jesteś cywilem czy żołnierzem pełniącym Terytorialną Służbę Wojskową, powinieneś przystąpić do kwalifikacji do 12-miesięcznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych. Szczegóły dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, jak również wymagania wobec kandydatów znajdziesz tutaj. Pamiętaj, iż jednym z wymogów jest posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia.

Kurs podoficerski dla kandydatów na oficerów zawodowych w WOT

Jeśli Twoim celem jest związanie się z mundurem na stałe i masz wykształcenie średnie, rozważ ukończenie kursu podoficerskiego w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Informacje o szkole znajdziesz tutaj. Nasłuchuj również informacji na profilu FB Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie będziemy informować o planach dotyczących kwalifikowania do Szkoły Podoficerskiej.

W WOT pełnią służbę również szeregowi zawodowi. Jak zostać jednym z nich?

Szeregowych zawodowych w WOT rekrutujemy spośród żołnierzy rezerwy, w tym osób, które ukończyły szkolenie przygotowawcze do NSR, a także spośród żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Informacje w tym zakresie znajdziesz w kadrach w najbliższej jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej lub WKU. Jeśli jesteś żołnierzem pełniącym Terytorialną Służbę Wojskową, zapytaj o to po prostu swojego dowódcę.