foto. DWOT

FAQ

Szukasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej?- znajdziesz je poniżej. Jeśli Twoje pytania wykraczają poza poniższy zakres - skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień,właściwą dla Twojego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

WOT w systemie obronnym

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP (SZ RP). W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Obowiązek TSW będzie pełniony w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Jakie są zasady użycia WOT w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny? Kto będzie o tym decydował? Czy jest przewidywane użycie tej formacji w obszarze spraw wewnętrznych i przekazanie w pewnych sytuacjach (jakich) w podległość MSWiA?

WOT stanowią samodzielny rodzaj SZ RP, który w znaczący sposób powiększy potencjał obronny Polski. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi tych wojsk w czasie pokoju, sytuacji kryzysowej i wojny. Nie przewiduje się przekazywania WOT w podległość MSWiA.

Dlaczego wśród brygad OT, które mają powstać w pierwszej kolejności na ścianie wschodniej nie ma jednostki zlokalizowanej na Warmii i Mazurach? Eksperci, także wojskowi podkreślają konieczność wzmocnienia wojskowej obecności na ścianie wschodniej, nie tylko w kontekście wydarzeń na wschodniej Ukrainie, ale i tzw. przesmyku suwalskiego, który według ocen wojskowych, to potencjalnie jeden z zapalnych punktów w Europie w przypadku rosyjskiej agresji.

Formowanie brygad OT na ścianie wschodniej (z siedzibą dowództwa brygady w Białymstoku, Lublinie oraz Rzeszowie) wynika z przeprowadzonej analizy potencjału wojskowego SZ RP oraz aktualnej sytuacji polityczno-militarnej. Formowanie brygady OT w województwie warmińsko – mazurskim jest przewidziane w drugim etapie tworzenia struktur WOT. Wynika to głównie z faktu, iż na terenie tego województwa są obecnie dyslokowane jednostki wojskowe podporządkowane 16.DZ.

Dlaczego w pierwszej kolejności będą tworzone struktury WOT na wschodniej ścianie. Czy jest to alternatywa dla zapowiadanego przez MON w ubiegłym roku planu wzmocnienia jednostek regularnych na ścianie wschodniej (przewidywał m.in. wzmocnienie jednostek o kilka tysięcy etatów żołnierzy zawodowych, utworzenie w 2017 r. na bazie obecnego 18. pułku rozpoznawczego, w Białymstoku brygady rozpoznawczej?

Wynika to z oceny potencjalnych zagrożeń militarnych w tym regionie kraju (w tym m.in. konflikt na Ukrainie czy wzrost współpracy wojskowej Rosja-Białoruś). Drugim czynnikiem wpływającym na decyzję o dyslokacji trzech pierwszych brygad na ścianie wschodniej jest wspomniany już wcześniej aktualny potencjał wojskowy w tym regionie Polski.

Jak będzie wyglądało usytuowanie dowództwa WOT w systemie kierowania i dowodzenia SZ RP.

Zgodnie z nowelizajca ustawy o powszechnym obowiazku obrony dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych i podobnie jak dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) podlega Ministrowi Obrony Narodowej. W docelowym modelu Sił Zbrojnych, Dowództwo WOT będzie usytuowane podobnie jak inne dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych.