foto: DWOT

E-learning, czyli kształcenie na odległość

E-learning, czyli model nauczania na odległość, jest podstawowym sposobem przekazywania wiedzy w zakresie zagadnień teoretycznych poruszanych w ramach szkolenia kandydata/żołnierza TSW. Zastosowanie nowoczesnych technologii w szkoleniu zwiększa elastyczność, dając szkolonemu unikalną możliwość wyboru tempa nauki oraz miejsca i czasu jego realizacji.

Podręcznik szkolenia podstawowego

Podręcznik jest elementem tworzonej nowoczesnej obudowy dydaktycznej procesu szkolenia podstawowego WOT. Jako pierwszy w SZ RP w założeniu ma formę elektroniczną, umożliwiającą żołnierzowi TSW jego wykorzystanie w samokształceniu lub utrwalaniu wiadomości korzystając z pomocy smartfona np. w trakcie przerwy w zajęciach szkoleniowych, dojazdu do pracy czy też w innej wolnej chwili. Wystarczy dostęp do sieci oraz posiadanie konta na platformie e-learningowej WOT, do której dostęp mają żołnierze TSW.

Podręcznik ma charakter modułowy o otwartej architekturze, którą można na bieżąco uzupełniać o kolejne treści dydaktyczne np. elementy multimedialne.

Szkolenie specjalistyczne

Przedmiotem szkolenia specjalistycznego jest uzyskanie przez żołnierza TSW wiedzy i umiejętności z zakresu sześciu podstawowych specjalności niezbędnych w realizacji działań pododdziałów lekkiej piechoty WOT np. radiotelefonista, ratownik, strzelec wyborowy wsparcia etc. oraz jednej z 17 innych specjalności związanych z wykonywaniem innych zadań między innymi w obszarze reagowania kryzysowego np. operator BSP, sternik motorowodny, pilarz, operator elektrowni polowej etc. Umiejętności i posiadane uprawnienia stanowić będą wartość na rynku pracy, zarówno dla żołnierzy TSW jak i pracodawców ich zatrudniających.
Szkolenie specjalistyczne realizowane jest w trybie ciągłym (kursowym) lub weekendowym w wymiarze minimum 36 dni w ciągu roku (przykładowo 11 weekendów plus 14 dni szkolenia poligonowego).