foto: DWOT

Do pobrania

Rozporzadzenie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej słuzby wojskowej i sposoby jej pełnienia
Rozporządzenie 10 lutego w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych
Rozporządzenie 14 marca 2017 w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów,
Rozporządzenie z 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy
Rozporządzenie z dn. 13 stycznia 2017 w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego
Rozporządzenie z dn. 19 maja w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
Rozporządzenie z dn, 19 marca 2018 r. w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
Przykład wypełnienia wniosku o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej
Oświadczenie kandydata do WOT
Ankieta ochotnika do WOT
Materiały dydaktyczne dla kandydatów do WOT
Tabela norm testu wejściowego sprawności fizycznej
Plan współpracy Dowództwa WOT i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019 r.
Plan współpracy Dowództwa WOT i podległych jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019 r. - Korekta