foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Prawa żołnierza pełniącego TSW wobec swojego pracodawcy

Świadczenia na rzecz pracownika-Terytorialsa ze strony Pracodawcy

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową może zostać skierowany przez dowódcę jednostki wojskowej do odbycia kursów (również kursów podoficerskich i oficerskich) oraz specjalistycznych szkoleń. W czasie ich trwania, żołnierzowi przysługuje zwolnienie z pracy oraz wynagrodzenie od pracodawcy.

Zwrot kosztów związanych z realizacją kursu lub szkolenia specjalistycznego przysługuje pracodawcy na jego wniosek. Pracodawca musi przedstawić Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień kwotę poniesionych wydatków (wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie żołnierza). Pracodawca załącza rozliczenie wypłaconych wynagrodzeń oraz kopię umowy o pracę. Zwrotu kosztów dokonuje Komendant WKU w ciągu 14 dni od przedstawienia przez pracodawcę dokumentów.

Ubezpieczenie zdrowotne

Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, zgodnie z art. 69 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Żołnierze są zobowiązani poinformować dowódcę JW o tym czy są ubezpieczeni poza wojskiem - w takim przypadku składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacają dotychczasowi płatnicy.