foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Obowiązki żołnierza pełniącego TSW wobec swojego pracodawcy

Żołnierz zobowiązany jest powiadomić swojego pracodawcę o dniach, w których będzie pełnił swoją służbę wojskową, a także o zmianach tych terminów (za wyjątkiem trybu natychmiastowego stawiennictwa).

Żołnierz pełniący TSW pozostaje w pełnej dyspozycyjności i gotowości do stawiennictwa (terytorialną służbę wojskową pełni dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej).