foto. DWOT

Dla pracodawcy

Szanowni Pracodawcy, ta zakładka powstała z myślą o Was. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania pracownika-Terytorialsa. Wyrażamy nadzieję, że informacje te będą pomocne i umożliwią szybsze odnalezienie odpowiedzi na pytania, które mogą Państwa zainteresować/nurtować

Dodatkowe informacje

Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojską do okresu zatrudnienia wlicza się wyłącznie okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Żołnierzowi, którzy zamieszkuje poza miejscem pełnienia służby przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie wojskowe (w obie strony). Jest on także uprawny do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego (ulga 78%).

Żołnierz pełniący TSW na uzasadniony wniosek może zmienić wykaz dni w których, w danym roku będzie pełnił służbę wojskową. O tym fakcie powinien poinformować pracodawcę.

Żołnierz pełniący TSW może zostać powołany do służby kandydackiej lub zostać żołnierzem zawodowym, na zasadach pierwszeństwa, jeśli pełnił terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 3 lat.

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową może zostać skierowany w podróż służbową, którą rozlicza delegująca go jednostka wojskowa. Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów za przejazdy, noclegi, diety oraz zwrot innych niezbędnych kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową.