foto: DWOT

3 etapy szkolenia

Docelowo Wojska Oborny Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy, wśród nich ma znajdować się 5 tys. żołnierzy zawodowychoraz 48 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (Terytorialsów). W budowaniu modelu struktury WOT posiłkowaliśmy się rozwiązaniami wdrażanymi w innych armiach,główne źródło stanowiła dla nas Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych, a także armie Szwecji i Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim jednak uwzględniliśmy nasze rodzime uwarunkowania – narodowe, historyczne i terytorialne.

Jeśli kandydat przeszedł postępowanie kwalifikacyjne,
musi odbyć pełen cykl szkolenia.

Cel, który musi zostać zrealizowany i jednocześnie, który przyświeca każdemu żołnierzowi w czasie trzech lat szkolenia jest uzyskanie zdolnoścido wykonywania szerokiego spektrum zadań, które są realizowane przez pododdziały terytorialne. Nie zawsze są to zadania wymagające użycia umiejętnościi taktyki wojskowej, często wiążą się one z umiejętnościami technicznymi i ratowniczymi, które są niezbędne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowejoraz innych zagrożeń mogących wystąpić w czasie pokoju.

Aby uzyskać pożądane efekty opracowaliśmy nowatorski system szkolenia, który umożliwia przygotowanie żołnierza TSW do wykonywania różnorodnych zadań.

Cykl szkolenia żołnierza WOT trwa 3 lata. Po tym czasie żołnierz osiąga tzw. status ‘combat ready’ czyli pełną gotowość bojową.
Przez te 3 lata Terytorials przechodzi przez 4 etapy szkolenia:
foto: DWOT
Szkolenie podstawowe
początek drogi kandydata na Terytorialsa
Jest to początek drogi dla każdego, kto chce zostać Terytorialsem.
Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą
jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę.
foto: DWOT
01
Szkolenie indywidualne
Stanowi rodzaj selekcji na kolejne etapy i ma być bazą dydaktyczną z zakresu
pomocy medycznej i wiedzy teoretycznej. Podczas tego szkolenia wykorzystuje się
także platformę e-learningową.
foto: DWOT
02
Szkolenie specjalistyczne
kim chcesz zostać?
Skupia się ma na przydziale do konkretnej funkcji pełnionej
w pododdziale, np. saper, medyk
foto: DWOT
03
Szkolenie zgrywające pododdziały
nauka pracy w zespole
Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem
uwarunkowań terenu, w którym będą działali Terytorialsi, np. miejskiego, górskiego etc.
foto: DWOT